Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

03 aprile 2014

Ακάθιστος Υμνος 2014 - Inno Akathistos 2014


Χαίρε Γέφυρα μετάγουσα από γής προς ουρανόν....

Αύριο Παρασκευή 04-04-2014 θα τελεστεί η ακολουθία του Ακαθίστου ύμνου μαζί με τόν όρθρο.
Η ακολουθία άρχεται στις 18.30
Τι σημαίνει αυτό?
Οι τέσσερις στάσεις των Χαιρετισμών της Παναγίας μας, θα ψαλλούν μαζί με τον όρθρο του Σαββάτου.Αμέσως μετά το πέρας του όρθρου θα τελεστεί η θεία λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
Σημείωση: Όποιος λοιπόν θέλει,  μπορεί να προετοιμαστεί (φυσικά μετά από άδεια του πνευματικού του) να κοινωνήσει αύριο το βράδυ.

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.....

Domani Venerdi 04-04-2014 si terrà l'ufficio dell' inno Akathistos insieme con il  mattutino del Sabato.
L'ufficio inizierà alle ore 18.30.
Cosa significa Inno Akathistos "dentro" il mattutino?
Semplicemente le 4 stazioni dell' inno vengono incorporate e cantate con un prestabilito ordine liturgico insieme al mattutino. Subito dopo la fine del mattutino, si cerebrerà la messa Eucaristica Di San Giovanni Crisostomo.
Nota Bene: Chi vuole ,può prepararsi (naturalmente dopo proprio permesso del suo padre spirituale) a fare la comunione domani sera.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !