Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

02 aprile 2014

Προηγιασμένη θεία λειτουργία - Liturgia dei doni presantificati


Σήμερα Τετάρτη 02-04-2014 θα τελεστεί η θεία λειτουργία των προηγιασμένων και θα ξεκινήσει στις 18.30
Oggi Mercoledi 02-04-2014 si terrà la liturgia dei doni presantificati e si comincia alle 18.30.


*** Domani 03 -04-14 alle ore 7.30 del mattino si celebrerà l' ufficio del Grande Canone di San Andrea di Creta.


***Αύριο  03-04-14 θα τελεστεί η ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος και άρχεται στις 7.30 πρωινή.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !