Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

26 aprile 2014

Domenica di S.Tommaso Apostolo (da Arch.Dionisios Papavasileiou)

Carissimi Parrocchiani ed amici,
Domani, domenica 27 aprile dell'anno 2014, la Chiesa Ortodossa la dedica all'Apostolo Tommaso e alla sua incredulità piena di fede. 
Tommaso, come tanti di noi, chiede fatti, miracoli, realtà visibili per credere a Lui che supera ogni fatto, ogni realtà visibile ed è Miracolo celebrato. Ma, Cristo, non nega la sua ricerca, anzi lo invita a metterla in atto, come non nega a nessuno di noi la possibilità di cercarLo, di dubitare su di Lui, ancora anche di negarLo.
Cristo sta lì, con le mani aperte e il costato trafitto ed aspetta chi dubita di esaminarLo.
Domani mattina i sacri Offici saranno celebrarti secondo il seguente programma.
Ore 9:00 il Matuttino.
Ore10:15 la Divina Liturgia
XPICTOC ANECTH
P. Dionisios
 

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !