Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

11 aprile 2014

Programma degli uffici- Πρόγραμμα ακολουθιών ( Solo per il weekend)

Σήμερα Παρασκευή 11-04-2014 στις 18.30 θα τελεστεί ο Εσπερινός και η θεία λειτουργία για την Εορτή της Αναστάσεως του Λαζάρου.
Oggi Venerdi 11-04-2014 alle 18.30 si terrà il Vespro e in seguito la Divina Liturgia per la festa della Resurrezione di Lazzaro


Τήν Κυριακή το πρωί (13-04-14) Εορτή των Βαίων η ακολουθία του όρθρου θα ξεκινήσει στις 9.00,και η θεία λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου άρχεται στις 10.15.
Το απογευμα της Κυριακής θα τελεστεί ο όρθρος της Μ.Δευτέρας (ακολουθία του Νυμφίου) και θα ξεκινήσει στις 19.15.
Domenica delle Palme (13-04-14) il mattutino comincia alle 9.00 ,seguito dalla divina Messa dei San Crisostomo che inizierà alle 10.15
Domenica pomeriggio si terrà il Mattutino di Lunedi Santo (Ufficio dello Sposo) e si comincia alle 19.15.


*** Tις επόμενες ημέρες θα αναρτηθεί αναλυτικό πρόγραμμα των ακολουθιών της Μ. Εβδομάδος.
***  Νei prossimi giorni verrà messo on-line il programma analitico degli uffici della Settimana Santa.


Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !