Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

01 dicembre 2011

Celebrazioni Dicembre - Ιερές Ακολουθίες Δεκεμβρίου

Carissimi,
Il nostro blog tornerà a breve per le comunicazioni in merito alla celebrazioni di Natale.
Vi auguriamo in tanto buona continuazione e preparazione spirituale.

Αγαπητοί,
Το ιστολόγιο μας θα επιστρέψει σύντομα για να σας ενημερώσει σχετικά με τις ιερές ακολουθίες των Χριστουγέννων.
Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και πνευματική προετοιμασία.


Nota: 
Adesso potete di nuovo lasciare i vostri commenti che veranno pubblicati subito.
Τώρα μπορείτε ξανά να αφήνετε τα σχόλια σας τα οποία θα δημοσιεύονται αμέσως.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !