Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

25 maggio 2013

Κυριακή του Παραλύτου / Domenica del Paralitico


ΚΥΡΙΑΚΗ / DOMENICA 26/05/2013
ΟΡΘΡΟΣ ΣΤΙΣ 09.00 ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 10.15
MATTUTINO ALLE 09.00 E DIVINA LITURGIA ALLE 10.15
 
Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα, ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν. Ἰατροῖς κατηνάλωσα τὸν ἅπαντά μου βίον, καὶ ἐλέους τυχεῖν οὐκ ἠξιώθην. Ἀλλ' ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων λέγει πρὸς αὐτόν· Ἆρόν σου τὸν κράββατον καὶ περιπάτει, κηρύττων μου τὴν δύναμιν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος ἐν τοῖς πέρασιν.

19 maggio 2013

Ανακοίνωση για αύριο - Comunicazione per domani 20/05/2013


Domani Lunedì 20/05 alle ore 18 si farà il Grande Vespro per la memoria dei Santi Constantino ed Elena seguito dalla Divina Liturgia (questo significa che il mattino di martedì 21/05/2013 non ci sarà la messa).

Αύριο Δευτέρα 20/05 στις 18 θα τελεστεί ο Μ.Εσπερινός προς τιμήν των Αγ. Ισαποστόλων Κων/νου και Ελένης και στην συνέχεια θα τελεστεί η Θ. Λειτουργία (αυτό σημαίνει ότι το πρωί της 21ης Μαίου δεν θα έχουμε Θ. Λειτουργία).


17 maggio 2013

19/05/2013 Κυριακή των Μυροφόρων (Δευτέρα Κυριακή μετά το Πάσχα) - Domenica delle Mirofore (Seconda Domenica dopo Pasqua)


ΚΥΡΙΑΚΗ / DOMENICA 19/05/2013

ΟΡΘΡΟΣ ΣΤΙΣ 09.00 ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 10.15

MATTUTINO ALLE 09.00 E DIVINA LITURGIA ALLE 10.15

Χριστῷ φέρουσιν αἱ Μαθήτριαι μύρα.
Ἐγὼ δὲ ταύταις ὕμνον, ὡς μύρον φέρω

16 maggio 2013

17 Μαίου, Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως


Βίος


Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος γεννήθηκε στὴν Καρύταινα τῆς Γορτυνίας περὶ τὸ 1640 καὶ τὸ κοσμικό του ὄνομα ἦταν Ἀναστάσιος Κορφηνός. Οἱ γονεῖς του ὀνομάζονταν Ἀνδρέας καὶ Εὐφροσύνη καὶ εἶχαν ἀκόμη τρία τέκνα. Ὑποθέτουμε πὼς τὰ πρῶτα γράμματα τὰ ἔμαθε στὴν γενέτειρά του καὶ στὴν συνέχεια μᾶλλον φοίτησε στὴν περίφημη σχολὴ τῆς μονῆς Φιλοσόφου καὶ ἀργότερα, ὡς κληρικός, στὴν Κωνσταντινούπολη.

Διαβάστε όλο τον Βίο του Αγίου ΕΔΩ 

Θαύματα του Αγίου

Α΄. Θαύματα όταν ζούσε.

1.Οταν ο Άγιος λειτουργούσε είχε τόση συναίσθηση της φρικτής ώρας της θείας λειτουργίας, ώστε γινόταν το όλος πύρινος από την αγάπη του προς τον Θεό και προς τους χριστιανούς. Και όταν έβγαινε στην ωραία πύλη να εκφωνήσει το «Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και ίδε και επίσκεψαι την άμπελον ταύτην… ην εφύτευσεν η δεξιά σου», την ώραν εκείνη  στο στόμα του έβλεπαν οι ευλαβείς και καθαροί στην καρδία χριστιανοί λαμπρότατο και φεγγοβόλο αστέρι. Και όταν κάποιος θέλησε να του το πει, του είπε: «σιώπα, οφθαλμαπάτη έπαθες από τα πολλά φώτα». Όταν όμως αυτός επέμενε ότι πολλές φορές το έχει δει, αλλά και άλλοι χριστιανοί το βλέπουν, τότε ο Άγιος με αυστηρότητα τον επιτίμησε ποτέ να μην το αναφέρει σε κανέναν, όσο βρίσκεται ακόμα  στη ζωή.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ


 Τροπάριο της Λιτής

Σμερον σκιρτσωμεν, καπνευματικς εφρανθμεν, ἐπτμνμτοῦ Ἱερρχου. Τν γρ Σωτρα τοπαντς, οτος πιποθσας, γονες, μνηστν, σν τος λοιπος τοβου θελγτροις πηρνσατο. Κατλυχνίᾳ ἐπιβς διτς Θεοτκου, τῇ ἀόκνδιδασκαλίᾳ, Θεν καὶ ἄνθρωπον κρυξε. Φβκατρμδτοτον θων, ὅλην ν αττν Τριδα πεσπσατο. Κατν ψυχν τς τν παθν χλος κκαθρας, γυμνητιντων καπειναλων, χηρν τε ρφανν πρξε παραμθιον. Ὅθεν τος θαμασιν δοξσθη, μλλοντα προειπν, κατος τς λμνης βατρχους φνους πειργσατο, αθις δτοτοις τκοζειν, μετκαιρν χαρσατο. Ατοτας κεσαις Χριστέ, ερνην τπστει δρησαι, κατας ψυχας μν τμγα λεος.


Εδώ μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την Ακολουθία του Αγίου


εικόνα από http://www.askitikon.eu
βίος από http://www.synaxarion.gr

04 maggio 2013

Πρόγραμμα της Ακολουθίας της Αναστάσεως / Programma della Santa Pasqua (Resurrezione del Signore 04.05.& 05.05.2013


Σάββατο βράδυ
Η Ακολουθία της Πανιχίδος στις 22.30
Έξοδος και Λιτανεία της Αναστάσεως στις 23.45
Η Ακολουθία της Αναστάσεως στις 00.00 
Ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θ. Λειτουργία της Αναστάσεως (Ιερού Χρυσοστόμου) στις 00.15

Sabato sera
Panichida e Ufficio della Mezzanotte 22.30
Litania della Resurrezione 23.45
Ufficio della Resurrezione (davanti alla Chiesa) 00:00
Ritorno alla chiesa e Divina Liturgia Pasquale di San Giovanni Crisostomo 00.15
 

Περιφορά Επιταφίου 2013 στην Ενορία Αγ. Δημητρίου Μπολώνιας / Fotografie dalla Processione dell'Epitafio 2013 a S. Demetrio a Bologna

  

 

03 maggio 2013

Πρόγραμμα Ακολουθιών του Μ. Σαββάτου / Programma dei SS Uffici di Sabato Santo 04/05/2013


Πρωί
Ο Εσπερινός του Μ. Σαββάτου μετά Θ. Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου 09.00
Mattina
Il Vespro di Sabato Santo con la Divina Liturgia di San Basilio 09.00

(Το Μεγάλο Σάββατο πρωινές ώρες θα δημοσιευθεί το πρόγραμμα της Ακολουθίας της Αναστάσεως / Il Sabato Santo in mattinata verrà pubblicato il programma della Celebrazione di Grande Domenica di Pasqua della Resurrezione)

Επιτάφιος Θρήνος / Epitafio

 Πως να σε κηδεύσω Θεέ μου;
Come posso celebrare il tuo funerale o mio Signore?

(seguono fotografie di oggi Venerdì Santo dalla chiesa di S. Demetrio a Bologna)
02 maggio 2013

Πρόγραμμα Ακολουθιών της Μ. Παρασκευής / Programma dei SS Uffici di Venerdì Santo 03/05/2013Πρωί
Η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και ο Μέγας Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως 11.00
Mattina
Gli SS Uffici delle Ore Grandi e il Grande Vespro della Deposizione 11.00Απόγευμα
Ο Όρθρος του Μ. Σαββάτου και ο Επιτάφιος Θρήνος 19.00
Sera
Il Mattutino di Sabato Santo e la Preghiera davanti al Sepolcro di Cristo (Epitafio) 19.00

 
 

01 maggio 2013

Πρόγραμμα Ακολουθιών της Μ. Πέμπτης / Programma dei SS Uffici di Giovedì Santo 02/05/2013


Πρωί
Εσπερινός μετά Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου 09.15
Mattina
Vespro con la Divina Lituria di San Basilio 09.15Εσπέρας
Η Ακολουθία των Αγίων Παθών (Όρθρος της Μ. Παρασκευής) άρχεται στις 19.00
Sera
La Via Crucis (il mattutino di Venerdì Santo) comincia alle 19.00