Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

21 dicembre 2012

Comunicazione / ΑνακοίνωσηPatriarcato Ecumenico
Sacra Arcidiocesi Ortodossa dItalia e Malta
Parrocchia Greco-Ortodossa di San Demetrio Megalomartire
Via de’  Griffoni, 3 – 40123 Bologna
Tel e fax: (0039). 051. 271094 - www.samdemetriobo.it

 
Carissimi parrocchiani,
Per motivi che superano la nostra volontà come Parroco, le celebrazioni per le feste della Natività, della  Circoncisione e  dell’Epifania del nostro Signore Gesù Cristo insieme con quella di San Basilio il Grande, saranno celebrati secondo il seguente programma:

DOMENICA  23 DICEMBRE 2012
Non sarà celebrata la Divina Liturgia.

MARTEDI 25 DICEMBRE 2012 – Natività di Cristo
Mattutino ore 9:00
Divina Liturgia ore 10:30

DOMENICA 30 DICEMBRE 2012
Non sarà celebrata la Divina Liturgia.

MARTEDI  1  GENNAIO 2013- Circoncisione di Cristo e San Basilio il Grande
Mattutino ore 9:00
Divina Liturgia ore 10:30

DOMENICA 6 GENNAIO 2013
Mattutino ore 9:00
Divina Liturgia ore 10:30
Grande Santificazione delle acque ore 11:30


Ogni eventuale cambiamento sarà comunicato per tempo.
Augurando a tutti Buon Natale e felice Anno Nuovo porgo i miei migliori saluti.
Per la Parrocchia
 Il Parroco
Archimandrita
Dionisios Papavasileiou

22 novembre 2012

16 novembre 2012

Percorso culturale nella città di Bologna 25 Novembre 2012Patriarcato Ecumenico
Sacra Arcidiocesi d’Italia e Malta
Parrocchia Greco-Ortodossa di San Demetrio Megalomartire
Via de’  Griffoni, 3 – 40123 Bologna
Tel e fax: (0039). 051. 271094 - http/ www.sandemetriobo.it
                
Carissimi parrocchiani,
la nostra parrocchia organizza anche in questo mese un interessante percorso culturale nella città di Bologna, per creare un momento di riscoperta di tesori culturali, che la “nostra” città ci offre.
Anche questa volta grazie a questa iniziativa, avremo l’occasione di passare alcuni momenti di condivisione, cominciando dalla Celebrazione della Divina Liturgia.
Per novembre la visita si terrà la domenica 25 novembre (memoria liturgica di Santa Caterina d’Alessandria), visitando la Cattedrale di San Pietro in Via dell’Indipedenza, secondo il seguente programma:
Ore 9.00 Mattutino
Ore 10.30 Divina Liturgia
Ore 13.00 pranzo insieme al ristorante LE ARCATE, via del Borgo di San Pietro,
(menù concordato: antipasto, primo piatto, dolce, acqua, caffè, 15€ a persona).
Ore 15.00 Cattedrale di San Pietro (Via dell’Indipedenza),
visita guidata all’interno della Basilca, con visita al Tesoro della Cattedrale (inaccessibile al publico), dove vengono custoditi anche i regali pontifici alla Città di Bologna e visita al storico campanile della Cattedrale (inaccessibile al publico con eccezione particolare a noi) con vista unica alla città.
 (5€ a persona, per gli studenti gratis).

Visto la particolarità dei luoghi, vi preghiamo di dare la vostra adesione domenica giovedì 22 novembre preferibilmente via mail o sms con il numero essato delle persone partecipanti.
Il Parroco
Archimandrita  Dionisios Papavasileiou
Tel.: 0039.349.5793912

Email: dionisios@alice.it

31 ottobre 2012

Annuncio IMPORTANTE per il 4 Novembre 2012

La Santa Messa di Domenica prossima 4/11/2012 NON SI TERRA'. La chiesa però rimarrà aperta.

La Domenica 11/11/2012 si riparte normalmente ore 09.00 per il Mattutino e 10.20 per la Divina Liturgia.

18 ottobre 2012

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών για την ΕΟΡΤΗ του Αγ.Δημητρίου, Εθνικής Εορτής και Ανακοίνωση για το Γεύμα - Programma delle celebrazione liturgiche in onore di San Demetrio, la Festa Nazionale Greca ed Annuncio per il pranzo


Programma delle Celebrazioni Liturgiche in Onore del

Santo Megalomartire Demetrio


Bologna 25-28 Ottobre 2012GiovedÌ  25 ottobre 2012

Ore  18:00  Grande Vespro in onore di San Demetrio Megalomartire.


VenerdÌ  26 ottobre 2012

Ore  9:00 Ufficio del Mezzanotte
Ore 9:15 Ufficio del Mattutino.
Ore 10:30 Divina Liturgia in onore del Santo Megalomartire Demetrio il Merovlita.

Sabato 27 ottobre 2012Ore  17:30  Grande Vespro 

Domenica  28 ottobre 2012

Ore  9:00 Ufficio del Mezzanotte
Ore 9:15 Ufficio del Mattutino
Ore 10:30 Divina Liturgia
Ore 11:30  Azione di Grazia per la Festa Nazionale Greca. 
Ore 13:00 Pranzo al ristorante CIERRABICLUB in Via Marzabotto, 24 Bologna

(il ristorante si trova nel Centro Sportivo e di Rappresentanza di CARISBO in Via Marzabotto).

Partecipazione 25 Euro a persona.

 Conferma obbligatoria o via email: dionisios@alice.it

oppure via sms al 349.5793915

 

02 ottobre 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 - PROGRAMMA OTTOBRE 2012

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΛΩΝΙΑΣ
Via de’ Griffoni, 3 – 40123 Bologna (IT)

Τηλ. & Fax (0039). 051.271094
www.sandemetriobo.it


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


ΣΑΒΒΑΤΟ 06-10  Εσπερινός                                                                17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ  07-10,  Γ`  ΛΟΥΚΑ (Σεργίου & Βάκχου μαρ.)
                                  Μεσονυκτικό                                                         9:00
                                        Όρθρος                                                            9:15
                                  Θεία Λειτουργία                                                  10:30
                                   Αγιασμός του μήνα                                             11:30


ΣΑΒΒΑΤΟ 13-10  Εσπερινός                                                                17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ  14-10,  Δ’ ΛΟΥΚΑ (Αγ. Πατέρων Ζ`  Οικ. Συνόδου)
                                  Μεσονυκτικό                                                         9:00
                                        Όρθρος                                                             9:15
                                  Θεία Λειτουργία                                                  10:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 20-10  Εσπερινός                                                                17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ  21-10,  ΣΤ’ ΛΟΥΚΑ (Ιλαρίωνος Οσίου)
                                  Μεσονυκτικό                                                        9:00
                                        Όρθρος                                                           9:15
                                  Θεία Λειτουργία                                                 10:30


Το πρόγραμμα
των  Ιερών  Ακολουθιών
για την μνήμη του  Αγίου Δημητρίου
θα ανακοινωθεί ιδιαίτερα
 

 

SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D’ITALIA E MALTA
Parrocchia Greco-Ortodossa di San Demetrio Megalomartire
Via de’ Griffoni, 3 – 40123 Bologna (IT)

Tel. & Fax (0039). 051.271094
www.sandemetriobo.it


 PROGRAMMA DEI SS. UFFICI DEL MESE OTTOBRE 2012


SABATO        06-10 Vespro Domenicale                                              17:30
DOMENICA  07-10 ΙΙI DI LUCA (Segio & Bacco mm.)
                                 Ufficio di Mezzanotte                                            9:00
                                 Ufficio del Mattutino                                             9:15
                                 Divina Liturgia                                                    10:30
                                 Benedizione dell’acqua                                       11:30

SABATO        13-10 Vespro Domenicale                                              17:30
DOMENICA 14-10 Dei Ss. Padri del VII Concilio Ecumenico.
                                 Ufficio di Mezzanotte                                            9:00
                                 Ufficio del Mattutino                                             9:15
                                 Divina Liturgia                                                     10:30
                           
SABATO        20-10 Vespro Domenicale                                              17:30
DOMENICA 21-10 VI DI LUCA (Ilarione ) 
                                 Ufficio di Mezzanotte                                            9:00
                                 Ufficio del Mattutino                                             9:15
                                 Divina Liturgia                                                    10:30

Il programma
delle celebrazioni
per la festa di San Demetrio
verrà  comunicato di seguito

23 settembre 2012

Comunicazione importante dal nostro Parroco: Percorsi culturali organizzati dalla nostra parrocchia - Programma 14 Ottobre 2012Patriarcato Ecumenico
Sacra Arcidiocesi d’Italia e Malta
Parrocchia Greco-Ortodossa di San Demetrio Megalomartire
Via de’  Griffoni, 3 – 40123 Bologna
Tel e fax: (0039). 051. 271094 - www.sandemetriobo.it
                
Carissimi parrocchiani,
la nostra parrocchia sta organizzando alcuni interessanti percorsi culturali nella città di Bologna, per creare un momento di riscoperta di tesori culturali, che la “nostra” città ci offre.
In collaborazione con le autorità locali competenti, si effettueranno visite guidate in musei, chiese e monumenti storici della città, ci sarà data la possibilità di conoscere e vedere scorci inediti e sconosciuti dai più.
Grazie a questa iniziativa, avremo l’occasione di passare alcuni momenti di condivisione, cominciando dalla Celebrazione della Divina Liturgia.
Questi incontri si effettueranno la prima o la seconda domenica di ogni mese a partire da ottobre 2012. Ogni mese vi verrà comunicato quale sarà la meta culturale della data successiva.
Per ottobre la visita si terrà la domenica 14 ottobre, visitando la Cattedrale di San Pietro, luogo significativo della città di Bologna, secondo il seguente programma:
Ore 9.00 Mattutino
Ore 10.30 Divina Liturgia
Ore 13.00 pranzo insieme al ristorante LE ARCATE, via del Borgo di San Pietro,
(menù concordato: antipasto, primo piatto, dolce, acqua, caffè, 14€ a persona).
Ore 15.00 Cattedrale di San Pietro, via dell’Indipendenza,
visita guidata all’interno della Cattedrale con visita al Tesoro (inaccessibile al pubblico), dove vengono custoditi i doni pontifici, elargiti alla città e visita al Campanile (inaccessibile al pubblico) dove si potrà ammirare il panorama unico del centro città. (5€ a persona, per gli studenti gratis).

Visto la particolarità dei luoghi, vi preghiamo di dare la vostra adesione domenica 7 ottobre telefonicamente, via mail o di persona.
Il Parroco
Archimandrita  Dionisios Papavasileiou
Tel.: 0039.349.5793912

Email: dionisios@alice.it