Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

31 ottobre 2012

Annuncio IMPORTANTE per il 4 Novembre 2012

La Santa Messa di Domenica prossima 4/11/2012 NON SI TERRA'. La chiesa però rimarrà aperta.

La Domenica 11/11/2012 si riparte normalmente ore 09.00 per il Mattutino e 10.20 per la Divina Liturgia.

18 ottobre 2012

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών για την ΕΟΡΤΗ του Αγ.Δημητρίου, Εθνικής Εορτής και Ανακοίνωση για το Γεύμα - Programma delle celebrazione liturgiche in onore di San Demetrio, la Festa Nazionale Greca ed Annuncio per il pranzo


Programma delle Celebrazioni Liturgiche in Onore del

Santo Megalomartire Demetrio


Bologna 25-28 Ottobre 2012GiovedÌ  25 ottobre 2012

Ore  18:00  Grande Vespro in onore di San Demetrio Megalomartire.


VenerdÌ  26 ottobre 2012

Ore  9:00 Ufficio del Mezzanotte
Ore 9:15 Ufficio del Mattutino.
Ore 10:30 Divina Liturgia in onore del Santo Megalomartire Demetrio il Merovlita.

Sabato 27 ottobre 2012Ore  17:30  Grande Vespro 

Domenica  28 ottobre 2012

Ore  9:00 Ufficio del Mezzanotte
Ore 9:15 Ufficio del Mattutino
Ore 10:30 Divina Liturgia
Ore 11:30  Azione di Grazia per la Festa Nazionale Greca. 
Ore 13:00 Pranzo al ristorante CIERRABICLUB in Via Marzabotto, 24 Bologna

(il ristorante si trova nel Centro Sportivo e di Rappresentanza di CARISBO in Via Marzabotto).

Partecipazione 25 Euro a persona.

 Conferma obbligatoria o via email: dionisios@alice.it

oppure via sms al 349.5793915

 

02 ottobre 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 - PROGRAMMA OTTOBRE 2012

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΛΩΝΙΑΣ
Via de’ Griffoni, 3 – 40123 Bologna (IT)

Τηλ. & Fax (0039). 051.271094
www.sandemetriobo.it


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


ΣΑΒΒΑΤΟ 06-10  Εσπερινός                                                                17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ  07-10,  Γ`  ΛΟΥΚΑ (Σεργίου & Βάκχου μαρ.)
                                  Μεσονυκτικό                                                         9:00
                                        Όρθρος                                                            9:15
                                  Θεία Λειτουργία                                                  10:30
                                   Αγιασμός του μήνα                                             11:30


ΣΑΒΒΑΤΟ 13-10  Εσπερινός                                                                17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ  14-10,  Δ’ ΛΟΥΚΑ (Αγ. Πατέρων Ζ`  Οικ. Συνόδου)
                                  Μεσονυκτικό                                                         9:00
                                        Όρθρος                                                             9:15
                                  Θεία Λειτουργία                                                  10:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 20-10  Εσπερινός                                                                17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ  21-10,  ΣΤ’ ΛΟΥΚΑ (Ιλαρίωνος Οσίου)
                                  Μεσονυκτικό                                                        9:00
                                        Όρθρος                                                           9:15
                                  Θεία Λειτουργία                                                 10:30


Το πρόγραμμα
των  Ιερών  Ακολουθιών
για την μνήμη του  Αγίου Δημητρίου
θα ανακοινωθεί ιδιαίτερα
 

 

SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D’ITALIA E MALTA
Parrocchia Greco-Ortodossa di San Demetrio Megalomartire
Via de’ Griffoni, 3 – 40123 Bologna (IT)

Tel. & Fax (0039). 051.271094
www.sandemetriobo.it


 PROGRAMMA DEI SS. UFFICI DEL MESE OTTOBRE 2012


SABATO        06-10 Vespro Domenicale                                              17:30
DOMENICA  07-10 ΙΙI DI LUCA (Segio & Bacco mm.)
                                 Ufficio di Mezzanotte                                            9:00
                                 Ufficio del Mattutino                                             9:15
                                 Divina Liturgia                                                    10:30
                                 Benedizione dell’acqua                                       11:30

SABATO        13-10 Vespro Domenicale                                              17:30
DOMENICA 14-10 Dei Ss. Padri del VII Concilio Ecumenico.
                                 Ufficio di Mezzanotte                                            9:00
                                 Ufficio del Mattutino                                             9:15
                                 Divina Liturgia                                                     10:30
                           
SABATO        20-10 Vespro Domenicale                                              17:30
DOMENICA 21-10 VI DI LUCA (Ilarione ) 
                                 Ufficio di Mezzanotte                                            9:00
                                 Ufficio del Mattutino                                             9:15
                                 Divina Liturgia                                                    10:30

Il programma
delle celebrazioni
per la festa di San Demetrio
verrà  comunicato di seguito