Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

Informazioni

Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e di Malta ed Esarcato per l'Europa meridionale
Patriarcato di Costantinopoli

Parocchia Greco-Ortodossa di San Demetrio a Bologna
Via de’ Griffoni, 3 – 40123 Bologna (IT)

Τηλ. & Fax (0039). 051.271094 
email: sandemetriobo@gmail.com

Κάθε Κυριακή / Ogni Domenica / Every Sunday:
Όρθρος - Mattutino - Orthros 9.00-10.30 
Θεία Λειτουργία - Divina Liturgia - Divine Liturgy 10.30-11.45

Come raggiungere la chiesa

La chiesa si trova in via dei Griffoni n. 3 nel centro di Bologna in una zona di traffico limitato, quindi si consiglia di raggiungerla in piedi dal centro. La strada che possiamo consigliare è la seguente e parte da Via Ugo Bassi dove c'è la fermata del autobus n.25 o 30 che si prendono dalla stazione ferroviaria o fermate diverse nel centro di Bologna. Segue la cartina e il percorso.

 
mappa

1
Parti da Via Giovanni Livraghi verso Via Francesco Rismondo
20 mt
2
Gira a sinistra in Via Francesco Rismondo
50 mt
3
Gira a destra in Via della Zecca
40 mt
4
Gira a destra in Piazza Franklin Delano Roosevelt
50 mt
5
Gira a destra in Via IV Novembre
20 mt
6
Gira a sinistra in Via Volto Santo
150 mt
110 mt
7
Gira a destra in Via Santa Margherita
10 mt
8
Gira a sinistra in Via De' Griffoni
50 mt
320 mt