Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

26 febbraio 2013

Prossimo percorso culturale con la parrochia di San Demetrio Bologna 3 Marzo 2013Patriarcato Ecumenico
Sacra Arcidiocesi d’Italia e Malta
Parrocchia Greco-Ortodossa di San Demetrio Megalomartire
Via de’  Griffoni, 3 – 40123 Bologna
Tel e fax: (0039). 051. 271094 - http/ www.samdemetriobo.it
                
Carissimi parrocchiani,
la nostra parrocchia riprende i suoi interessanti percorsi culturali nella città di Bologna, per ricreare i bellissimi momenti di riscoperta di tesori culturali, che la “nostra” città ci offre.
Anche questa domenica, avremo l’occasione di passare alcuni momenti di condivisione, cominciando dalla Celebrazione della Divina Liturgia.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 / PROGRAMMA DEI SS. UFFICI DEL MESE MARZO 2013ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013


ΣΑΒΒΑΤΟ 02-03    Εσπερινός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . 17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ  03-03,  ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ
                         Μεσονυκτικό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . 9:00
                                        Όρθρος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .... . . . 9:15
                                   Θεία Λειτουργία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .10:30
                                   Αγιασμός του μήνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .11:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 09-03    Εσπερινός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .17:30

06 febbraio 2013

ANNUNCIO PER DOMENICA 10 FEBBRAIO 2012 / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

SI INFORMA CHE LA DOMENICA PROSSIMA 10/02 NON SARA' POSSIBILE EFFETTUARE LA SANTA MESSA.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΟΡΙΤΕΣ ΟΤΙ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 10/02 ΔΕΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ / STATISTICHE LETTURA BLOG

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΕΡΑΣΕ
PER IL MESE SCORSO

EntryPageviews
Greece
745
United States
236
Cyprus
143
Italy
116
Russia
88
Romania
86
Netherlands
33
Ukraine
21
Hungary
17
Germany
16