Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

28 marzo 2015

Ελάτε να τους τιμήσουμε (Δοξολογία 25ης Μαρτίου)
Οι ήρωες μας καλούν αύριο.
Να ανάψουμε ένα κεράκι.
Μας καλούν γιατί ξέρουν πως.....
στην πραγματικότητα εμείς είμαστε
αυτοί που τους έχουμε ανάγκη.
Μας δίνουν δύναμη
για να δώσουμε δύναμη.
Σε μας.
Στα παιδιά μας.
Αμήν.


Domenica 29 marzo 2015
Programma della giornata:
Ore 9:00 Officio del mezzanotte.
Ore 9:15 Officio del mattutino.
Ore 10:15 Divina Liturgia di San Basilo Magno.
Ore 11:30 Azione di Grazia - Δοξολογία per la Festa Nazionale greca.
Ore 12:30 Partenza dalla Chiesa per il ristorante.
Ore 13:30 pranzo festivo