Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

04 ottobre 2014

Έκτακτη ανακοίνωση / Avviso importante

Ο Όρθρος αύριο ξεκινάει στις 8.00, η Θ. Λειτουργία στις 9.15 και μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας, θα ακολουθήσει η συνέλευση της ενορίας μας (κατά τις 11.00).

Il mattutino domani inizia alle 8.00, la D. Liturgia alle 9.15 e alle fine degli uffici si terrà la riunione della nostra parocchia (verso le 11.00).