Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

06 maggio 2012

Πρόγραμμα Ι.Ακολουθιών Μαίου 2012 - Programma dei Ss. Uffici del mese maggio 2012ΣΑΒΒΑΤΟ 05-05  Εσπερινός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ  06-05,  ΤΟΥ  ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
                             Μεσονυκτικό. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:00
                                      Όρθρος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:15
                                  Θεία Λειτουργία.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10:30
                                   Αγιασμός του μήνα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 12-05  Εσπερινός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:30 ΚΥΡΙΑΚΗ  13-05,  ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
                             Μεσονυκτικό. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:00
                                      Όρθρος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:15
                                  Θεία Λειτουργία.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 19-05  Εσπερινός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ  20-05,  ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ
                             Μεσονυκτικό. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:00
                                      Όρθρος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:15
                                  Θεία Λειτουργία.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 26-05  Εσπερινός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ  27-05,  ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ 
                             Μεσονυκτικό. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:00
                                      Όρθρος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:15
                                  Θεία Λειτουργία.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10:30

Programma in Italiano

         
SABATO        05-05 Vespro Domenicale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:30
DOMENICA   06-05 DEL PARALITICO
                                 Ufficio di Mezzanotte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:30
                                 Ufficio del Mattutino. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:15
                                 Divina Liturgia . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 10:30
                                 Benedizione dell’acqua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:30

SABATO        12-05 Vespro Domenicale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:30
DOMENICA   13-05 DELLA SAMARITANA
                                 Ufficio di Mezzanotte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:30
                                 Ufficio del Mattutino. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:15
                                 Divina Liturgia . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 10:30

SABATO        19-05 Vespro Domenicale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:30
DOMENICA   20-05 DEL CIECO NATO
                                 Ufficio di Mezzanotte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:30
                                 Ufficio del Mattutino. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:15
                                 Divina Liturgia . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 10:30

SABATO        26-05 Vespro Domenicale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:30
DOMENICA   27-05 DEI SANTI PADRI
                                 Ufficio di Mezzanotte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:30
                                 Ufficio del Mattutino. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:15
                                 Divina Liturgia . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 10:30

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !