Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

23 settembre 2012

Comunicazione importante dal nostro Parroco: Percorsi culturali organizzati dalla nostra parrocchia - Programma 14 Ottobre 2012Patriarcato Ecumenico
Sacra Arcidiocesi d’Italia e Malta
Parrocchia Greco-Ortodossa di San Demetrio Megalomartire
Via de’  Griffoni, 3 – 40123 Bologna
Tel e fax: (0039). 051. 271094 - www.sandemetriobo.it
                
Carissimi parrocchiani,
la nostra parrocchia sta organizzando alcuni interessanti percorsi culturali nella città di Bologna, per creare un momento di riscoperta di tesori culturali, che la “nostra” città ci offre.
In collaborazione con le autorità locali competenti, si effettueranno visite guidate in musei, chiese e monumenti storici della città, ci sarà data la possibilità di conoscere e vedere scorci inediti e sconosciuti dai più.
Grazie a questa iniziativa, avremo l’occasione di passare alcuni momenti di condivisione, cominciando dalla Celebrazione della Divina Liturgia.
Questi incontri si effettueranno la prima o la seconda domenica di ogni mese a partire da ottobre 2012. Ogni mese vi verrà comunicato quale sarà la meta culturale della data successiva.
Per ottobre la visita si terrà la domenica 14 ottobre, visitando la Cattedrale di San Pietro, luogo significativo della città di Bologna, secondo il seguente programma:
Ore 9.00 Mattutino
Ore 10.30 Divina Liturgia
Ore 13.00 pranzo insieme al ristorante LE ARCATE, via del Borgo di San Pietro,
(menù concordato: antipasto, primo piatto, dolce, acqua, caffè, 14€ a persona).
Ore 15.00 Cattedrale di San Pietro, via dell’Indipendenza,
visita guidata all’interno della Cattedrale con visita al Tesoro (inaccessibile al pubblico), dove vengono custoditi i doni pontifici, elargiti alla città e visita al Campanile (inaccessibile al pubblico) dove si potrà ammirare il panorama unico del centro città. (5€ a persona, per gli studenti gratis).

Visto la particolarità dei luoghi, vi preghiamo di dare la vostra adesione domenica 7 ottobre telefonicamente, via mail o di persona.
Il Parroco
Archimandrita  Dionisios Papavasileiou
Tel.: 0039.349.5793912

Email: dionisios@alice.itNessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !