Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

16 novembre 2012

Percorso culturale nella città di Bologna 25 Novembre 2012Patriarcato Ecumenico
Sacra Arcidiocesi d’Italia e Malta
Parrocchia Greco-Ortodossa di San Demetrio Megalomartire
Via de’  Griffoni, 3 – 40123 Bologna
Tel e fax: (0039). 051. 271094 - http/ www.sandemetriobo.it
                
Carissimi parrocchiani,
la nostra parrocchia organizza anche in questo mese un interessante percorso culturale nella città di Bologna, per creare un momento di riscoperta di tesori culturali, che la “nostra” città ci offre.
Anche questa volta grazie a questa iniziativa, avremo l’occasione di passare alcuni momenti di condivisione, cominciando dalla Celebrazione della Divina Liturgia.
Per novembre la visita si terrà la domenica 25 novembre (memoria liturgica di Santa Caterina d’Alessandria), visitando la Cattedrale di San Pietro in Via dell’Indipedenza, secondo il seguente programma:
Ore 9.00 Mattutino
Ore 10.30 Divina Liturgia
Ore 13.00 pranzo insieme al ristorante LE ARCATE, via del Borgo di San Pietro,
(menù concordato: antipasto, primo piatto, dolce, acqua, caffè, 15€ a persona).
Ore 15.00 Cattedrale di San Pietro (Via dell’Indipedenza),
visita guidata all’interno della Basilca, con visita al Tesoro della Cattedrale (inaccessibile al publico), dove vengono custoditi anche i regali pontifici alla Città di Bologna e visita al storico campanile della Cattedrale (inaccessibile al publico con eccezione particolare a noi) con vista unica alla città.
 (5€ a persona, per gli studenti gratis).

Visto la particolarità dei luoghi, vi preghiamo di dare la vostra adesione domenica giovedì 22 novembre preferibilmente via mail o sms con il numero essato delle persone partecipanti.
Il Parroco
Archimandrita  Dionisios Papavasileiou
Tel.: 0039.349.5793912

Email: dionisios@alice.it

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !