Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

10 giugno 2013

Ανάληψη του Σωτήρος / Ascensione del Signore (Πρόγραμμα Τετάρτης / Programma Mercoledi 12/05/2013)


Σύντομη αγρυπνία για την Ανάληψη του Σωτήρος
Στις 18.00 θα τελεστεί η εννάτη όρα
Στις 18.10 ο Μέγας Εσπερινός της Αναλήψεως
Στις 19.15 ο Όρθρος της Αναλήψεως
Στις 20.00 η Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου

Programma di Veglia per l'Ascensione di Gesù
Alle 18.00 si celebra la nona ora
Alle 18.10 il Grande Vespro della Ascensione
Alle 19.15 il Mattutino dell'Ascensione
Alle 20.00 la Divina Liturgia

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !