Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

26 settembre 2013

Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας στην Μπολώνια / Corsi Greco moderno a Bologna

La Comunità Ellenica dell’Emilia Romagna comunica che dal mese di ottobre avranno inizio i corsi di Greco moderno presso il Liceo Minghetti a Bologna e presso la nostra sede a Villanova di Castenaso.

Mercoledì  2 ottobre alle 16:30 ci incontreremo con tutti gli interessati al Liceo Minghetti per organizzare i corsi.

Si pregano gli interessati di comunicare la loro adesione alla segreteria della Comunità entro il 2-10-2012,  via email: info@ellines.it  o con SMS al 3473623139  

Anche quest’anno la nostra Comunità si assume in toto l’impegno potenziando i corsi anche con la preparazione degli studenti all’esame conclusivo.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che ancora una volta con il loro generoso impegno durante la Festa dell’Uva hanno permesso la realizzazione di questo importante progetto:                                       
                                                                        
                                                                       Il presidente
                                                                       Enrico Andrianopoulos

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !