Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

15 marzo 2012

Πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων στην ενορία μας για την 25η Μαρτίου - Programma per i festeggiamenti "Il 25 Marzo, tra fede e nazione ellenica"

Chiesa parrocchiale di S. Demetrio Megalomartire
Venerdì 23 Marzo 2012
Ore 18.45
L’Annunciazione di Maria cantata secondo la tradizione occidentale
I Secondi Vespri dell’Annunciazione della Beata Vergine Maria cantati in latino
Ore 19.30
Terza stazione dell’Inno Akathistos alla Beata Vergine Maria
Ore 20.00
Visita guidata alla Basilica di San Salvatore
e incontro spirituale con il Priore dell’Abbazia
Teatro San Salvatore (Via Volto Santo, 1)
Ore 21.00
Incontro sul tema:
“Il 25 Marzo - tra fede e nazione ellenica”
Omelie – Poesie – Canti
Offerta libera

Sabato 24 Marzo 2012
Ore 17.30
Grandi Vespri della Resurrezione di Cristo
e dell’Annunciazione della Beata Vergine Maria
Basilica di San Salvatore (Via Volto Santo, 1)

Chiesa parrocchiale di San Demetrio Megalomartire
Domenica 25 Marzo 2012
Ore 8.45
Ufficio di Mezzanotte
Ore 9.00
Ufficio del Grande Mattutino
Ore 10.30
Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo
Ore 11.30
Azione di Grazia per la Festa Nazionale Greca
Ore 12.00
Processione in Chiesa della Sacra Cintura della Beata Vergine Maria custodita nella chiesa parrocchiale e Benedizione dei fedeli

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !