Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

05 aprile 2012

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών της Αγ.Μεγάλης Εβδομάδος 2012 στην Ενορία του Αγ.Δημητρίου Μπολώνιας - Programma dei SS.Uffici della Settimana Santa 2012

Ιερά Μητρόπολις Ιταλίας και Μελίτης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Via de Griffoni 3, 40123 Bologna – Tel. & Fax: (0039).051.271094 – www.sandemetriobo.it

προγραμμα ιερων ακολουθιων  αγιας και μεγαλης εβδομαδας  2012

08. 4 .2012 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
Μεσονυκτικό. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:00
 Όρθρος της  Εορτής. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 9:15
Θεία Λειτουργία  Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:30
Ακολουθία του Νυμφίου. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:30
09. 4. 2012 ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (Ιωσήφ του Παγκάλου)
Ωρες και Εσπερινός. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:00 
Ακολουθία του Νυμφίου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .19:30
10. 4. 2012 ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ  (Των Δέκα Παρθένων)
Ώρες και Εσπερινός. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:00 
Ακολουθία του Νυμφίου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:30
11. 4. 2012 ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (Της  Αλειψάσης τον Κύριο μύρα)
Ώρες και Εσπερινός. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:00 
Ακολουθία του Νυμφίου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .19:00
Ακολουθία του Ευχελαίου. . . . . . . . . . μετά το πέρας της  Ακολουθίας του Νυμφίου
12. 4. 2012 ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ (Ο Μυστικός Δείπνος)
 Εσπερινός μετά της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου. . . . . . . . . 9:30 
Ακολουθία των Αγίων Παθών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19:00
Στολισμός του Κουβουκλίου του Επιταφίου.
13. 4. 2012 ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Τα  Άγια Πάθη)
Μεγάλαι και Βασιλικαί  Ωραι. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 
Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11:45 
Όρθρος Μεγάλου Σαββάτου ( Επιτάφιος). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:00 
Έξοδος και Λιτανεία του  Επιταφίου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21:00
Επιστροφή στον Ναό. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22:00
14. 4. 2012 ΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
( Η εις ΄Αδου Κάθοδος του Κυρίου)
Εσπερινός μετά της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου. . . . . . . . . 9:30 

15. 4. 2012 ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
( Η Ανάστασις του Κυρίου)
Πανυχίδα - Μεσονυκτικό της Αναστάσεως (Σάββατο 14. 4.) . . . . . . . . . . . 23:00
Έξοδος και Λιτανεία Αναστάσεως (έμπροσθεν του Ναού).. . . . . . . . . . . . . 22:45
Τελετή Αναστάσεως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00:00 
Επιστροφή και Πασχάλιος Θεία Λειτουργία Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

sacra arcidiocesi ortodossa d’ italia e malta
parrocchia greco ortodossa di san demetrio
Via de Griffoni 3, 40123 Bologna – Tel. & Fax: (0039).051.271094 – Http.: www.sandemetriobo.it

programma dei ss. uffici della settimana santa 2012

 08. 4. 2012 DOMENICA DELLE PALME

Ufficio di Mezzanotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:00

Ufficio del Mattutino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9: 15
Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10: 30
Ufficio dello Sposo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19: 30
09. 4. 2012 LUNEDÌ  SANTO (Giuseppe   l’Ottimo)

Ore Canoniche e Vespri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:00

Ufficio dello Sposo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19: 30

10. 4. 2012 MARTEDÌ  SANTO ( Delle Dieci Vergini)

Ore Canoniche e  Vespri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:00

Ufficio dello Sposo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19: 30
11. 4. 2012 MERCOLEDÌ  SANTO (La Maddalena)

Ore Canoniche e  Vespri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:00

Ufficio dello Sposo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:00
Successivamente comincia l’Ufficio del Sacramento dell’ Olio Santo.
 12. 4. 2012 GIOVEDÌ  SANTO (La Ultima Cena)
Vespro con la Divina Liturgia di San Basilio Grande . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9: 30
Ufficio della Santa Passione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19: 00
Preparazione dell’Epitafios.
13. 4. 2012 VENERDÌ  SANTO (La Santa Passione)
Ufficio delle Grandi e Reali Ore . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00
Grande Vespro della Deposizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:45
Ufficio del Mattutino del Sabato Santo (Epitafios). . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . 19:00
Litania dell’ Epitafios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 21:00

Ritorno alla Chiesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22:00

14. 4. 2012 SABATO SANTO (La Discesa agli Inferi)
Vespro con la Divina Liturgia di San Basilio Grande . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9: 30
15. 4. 2012  S. PASQUA ( La Resurrezione del Signore)
Panichida e Ufficio della Mezzanotte (Sabato 14. 4.). . . . . . . . . .. .  . . . . . . .22:30
Litania della Resurrezione . . . . . . . . . . .. . .  . .. .  ..  . .. .  . ..  . . . . . . . . . . . . .23:45
Ufficio della Resurrezione (davanti alla Chiesa) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00:00
Ritorno alla chiesa e Divina Liturgia Pasquale di San Giovanni Crisostomo.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !