Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

22 aprile 2012

La Luce Santa (vedere per credere)


Il 1994 il medico psichiatra Dott. Antonios Stylianakis (circa un anno prima della sua ordinazione) aveva deciso ad andare a Gerusalemme per vedere, capire e documentare il miracolo della Luce Santa (Aghio Fos) che si manifesta il Sabato Santo. Era, modo di dire, curioso e non poteva - ancora - crederci, finchè non si vedesse con i suoi occhi.
L' Archimandrita Dott. Antonios Stylianakis ha raccontato oggi 22 Aprile 2012 ad una trasmissione sulla radio della Peiraiki Ekklisia questa sua esperienza con l'ocassione del suo libro appena uscito sul argomento.
Come l'Archimandrita Dott. Stylianakis sottolinea, tanti non-ortodossi e non-credenti accettano che la Luce Santa sia infatti un miracolo dell'Ortodossia.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !