Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

26 febbraio 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 / PROGRAMMA DEI SS. UFFICI DEL MESE MARZO 2013ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013


ΣΑΒΒΑΤΟ 02-03    Εσπερινός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . 17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ  03-03,  ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ
                         Μεσονυκτικό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . 9:00
                                        Όρθρος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .... . . . 9:15
                                   Θεία Λειτουργία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .10:30
                                   Αγιασμός του μήνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .11:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 09-03    Εσπερινός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ  10-03  ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ  (Ονησίμου απ.)
                             Μεσονυκτικό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . 9:00
                                        Όρθρος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . ... . . . .9:15
                                   Θεία Λειτουργία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . .10:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 16-03    Εσπερινός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 17-03 ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ 
                            Μεσονυκτικό . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . ... . . . . . 9:00
                                        Όρθρος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . . . . . ... . . . . .9:15
                                   Θεία Λειτουργία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . ... . . . .10:00
                         Εσπερινός της Συγχωρήσεως . . . . . . . . .. . . . ... . . . . 11:15

ΤΕΤΑΡΤΗ 20-03  Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων. . . . . . . . .. .... . . .18:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-03 Α`  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. . . . .19:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 23-03    Εσπερινός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . .17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 24-02   Α`  ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.)
               Μεσονυκτικό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . 9:00
                                        Όρθρος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . .9:15
                                   Θεία Λειτουργία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10:30

                                   Λιτανεία των Ιερών Εικόνων . . . . . . . . .. . . . . . .11:30

ΔΕΥΤΕΡΑ 25-03 Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
                                   Μεσονυκτικό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .9:00
                                          Όρθρος.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ...... .. . . . 9:15
                                   Θεία Λειτουργία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . . .10:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 20-03  Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων. . . . . . . . . . . . . ....... . .. . .18:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-03 B`  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. . .... . . 19:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 30-03    Εσπερινός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 31-03, Β`ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ)
                                   Μεσονυκτικό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ..  9:00
                                    Όρθρος.. . . . .. . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . .  . ...... . . . . . 9:15
                                   Θεία Λειτουργία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . ... . . . . . .10:30
PROGRAMMA DEI SS. UFFICI
DEL MESE MARZO 2013

SABATO 02-03  Vespro Domenicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . 17:30
DOMENICA 03-03 DEL FIGLIO PRODIGO
                                 Ufficio di Mezzanotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:00
                                 Ufficio del Mattutino. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:15
                                 Divina Liturgia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:30
                                 Benedizione dell’acqua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 11:30
SABATO 09-03  Vespro Domenicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... 17:30
DOMENICA 10-03 DI CARNEVALE
                                 Ufficio di Mezzanotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:00
                                 Ufficio del Mattutino. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:15
                                 Divina Liturgia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:30
SABATO 16-03  Vespro Domenicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . 17:30
DOMENICA 17-03 DEI LATTICINI
                                 Ufficio di Mezzanotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:00
                                 Ufficio del Mattutino. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:15
                                 Divina Liturgia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:30
                                 Vespro del Perdono. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:30
MERCOLEDÌ 20-03 Div. Lit. dei Doni Presantificati. . . . . . . . ........... . .. . . . .18:30
VENERDÌ 22-03 1°  UFFICIO DELL’INNO AKATHISTOS. . . . . . ......... . . . 19:30
SABATO 23-03  Vespro Domenicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . 17:30
DOMENICA 24-03 I  DI QUARESIMA DELL’ORTODOSSIA
                                 Ufficio di Mezzanotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .9:00
                                 Ufficio del Mattutino. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .9:00
             Divina Liturgia  di San Basilio Grande . . . . . . . . . . . . . 10:30
                                  Litania delle Sacre Icone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .11:30
LUNEDÌ 25-03 Annunciazione della Ss. Madre di Dio
                                 Ufficio di Mezzanotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:00
                                 Ufficio del Mattutino. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:15
                                 Divina Liturgia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00
MERCOLEDÌ 27-03 Div. Lit. dei Doni Presantificati. . . . . . . . . . . . . . . ........ .18:30

VENERDÌ 29-03 2°  UFFICIO DELL’INNO AKATHISTOS. . . . . . . ......... . . 19:30
SABATO 30-03  Vespro Domenicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . 17:30
DOMENICA 31-03 II DI QUARESIMA GREGORIO PALAMAS
                                 Ufficio di Mezzanotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:00
                                 Ufficio del Mattutino. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 9:15
                                 Divina Liturgia di San Basilio Grande . . . . . . . . . . .... . . . 10:30
Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !