Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

06 febbraio 2013

ANNUNCIO PER DOMENICA 10 FEBBRAIO 2012 / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

SI INFORMA CHE LA DOMENICA PROSSIMA 10/02 NON SARA' POSSIBILE EFFETTUARE LA SANTA MESSA.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΟΡΙΤΕΣ ΟΤΙ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 10/02 ΔΕΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !