Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

04 marzo 2013

Ανακοίνωση για την Παρασκευή 08/03 και Σάββατο 09/03 - Comunicazione per Venerdì 08/03 e Sabbato 09/03

Την Παρασκευή 08/03 θα τελεστεί Θεία Λειτουργία για το Σάββατο των Ψυχών στις 18.30. Για όσους δεν μπορέσουν να παρευρεθούν, το πρωί του Σαββάτου 09/03 θα τελεστεί ο Όρθρος του Σαββάτου των Ψυχών στις 09.00.

Si comunica che il Venerdì 08/03 si terrà la Santa Messa del Sabbato delle Anime alle 18.30 e per coloro che non possono participare, verrà celebrata il mattutino del Sabbato delle Anime alle ore 09.00 di Sabato 09/03.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !