Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

19 aprile 2013

Ritiro Spirituale 25 aprile 2013Patriarcato Ecumenico
Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta
Parrocchia Greco Ortodossa di San Demetrio Magalomartire
Via de Giffoni 3, 40123 Bologna Italia – Tel & Fax: 0039.051.271094


Bologna li 18.04.2010

Carissimi parrocchiani,
Siamo quasi alle porte della Settimana Santa. Insieme con Cristo entreremo
nella Città Santa per patire, crocifiggerci, seppellire ciò che è vecchio
per risorgerci a vita nuova. Per poter partecipare a tutti questi eventiè necessaria un’adeguata preparazione, che sfugge dall’uomo di ora. 
Gli eventi, così importanti si riducono in una semplice partecipazione
esteriore in alcuni momenti liturgici, che culminano nel pranzo pasquale. Mi chiedo però: chi ha potuto capire un libro leggendo soltanto l’ultima pagina? Perché la Settimana Santa è l’ultima tappa di un lungo cammino. 
Perciò la Parrocchia il 25 aprile 2013 organizza un Ritiro Spirituale, dalle
10:00 alle 17:00 in Eremo di Ronzano che si trova in via di Gaidola 18, 40136 – Bologna (tel. 051581443).
In esso avremo occasione di stare insieme e poter approfondire gli eventi della Settimana Santa. Nella prima parte vediamo il quadro storico dall’entrata di Cristo nella Città Santa fino alla Risurrezione al terzo giorno. Nella seconda parte approfondiamo l’aspetto spirituale e le sue conseguenze per la vostra vita interiore. 
Per il pranzo: ogni uno prepara qualcosa da casa sua che alla fine sarà condiviso con gli altri in un unico banchetto. Si prega di preparare cibi adatti al digiuno secondo la tradizione della nostra Chiesa.
Partecipazione: 10 £ a ciascuno.
Inoltre i genitori si pregano di tener i bambini in modo consono durante i lezioni. 
Vi aspettiamo numerosi. 
Per la Parrocchia
Il parroco
Archimandrita Dionisios Papavasileiou


Per le partecipazioni: 0039.349.5793915 via sms
ooppure: dionisios@alice.it
Sito del Eremo di Ronzano per informazioni: http://www.eremodironzano.it

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !