Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

13 ottobre 2013

Programma delle celebrazioni liturgiche in onore del santo megalomartire Demetrio                                          BOLOGNA 25-28 OTTOBRE 2013


VENERDI 25 OTTOBRE 2013

Ore 18:00 Grande Vespro in onore di San Demetrio Megalomartire

SABATO 26 OTTOBRE 2013

Ore 9:00 Ufficio del Mezzanotte
Ore 9:15 Ufficio  del Mattutino
Ore 10:30 Divina Liturgia in onore del Santo Megalomartire Demetrio il Merovlita
Ore 17:30 Grande Vespro

DOMENICA 27 OTTOBRE 2013
Ore 9:00 Ufficio del Mezzanotte
Ore 9:15 Ufficio del Mattutino
Ore 10:30 Divina Liturgia
Ore 11:30 Azione di grazia per la festa nazionale Greca
Ore 13:00 Pranzo al ristorante CIERRABICLUB in via Marzabotto 24 Bologna

(Il ristorante si trova nel Centro Sportivo e di Rappresentanza di CARISBO in Via Marzabotto).
Partecipazione Euro 25 a persona.
Conferma obbligatoria o via e-mail : dionisios@alice.it
oppure via sms al 349.5793915

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !