Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

27 ottobre 2013

Σκέπη χριστιανῶν, ὑπάρχεις Θεοτόκε, τὸν εὐσεβῆ λαόν σου, σκέπουσα καὶ φρουροῦσα, ἐκ πάσης περιστάσεως.Εφραίνου ν Κυρίῳ, ἡ Χριστώνυμος λλάς, ὡς σκεπομένη τΣκέπῃ, τς πανυμντου Θεοτόκου‧ ς γρ νεφέλην φωτεινήν, ἀοράτως ατν φαπλοσα, ἡ τοῦ ἀδύτου φωτς μήτηρ, κύκλσε περιβάλλει καπανταχόθεν σε σκέπει, καασθητν κανοητν πολεμίων, ἐπερχομένων κατσοῦ, τάς φάλαγγας κτρέπει. Ὅθεν τν δοθεσαν σοι χάριν, διαπρυσίφωνκήρυξον, κατν σκέπουσν σε Παρθένον, μεγαλοφώνως μνησον βοσα‧ Χαρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετσοῦ, ὁ παρέχων τκόσμδισοτμέγα λεος.


Ακούστε εδώ ομιλία του μακαριστού π. Αθανασίου Μυτιληναίου εις την επέτειον της Εθνικης μας εορτής την 28-10-2000.

http://pantokrator.info/gr/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=2049


Μόλις είδε την ορμή σου
Ο ουρανός, που για τς εχθρούς
Εις τη γη τη μητρική σου
Έτρεφ’ άνθια και καρπούς.
Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη
Των Ελλήνων τα ιερά,
Και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!


Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !