Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

19 febbraio 2014

Ψυχοσάββατο - Sabato delle anime (Programma degli uffici)

Το απόγευμα της Παρασκευής 21-2-14 για το Σάββατο των Ψυχών (κοινώς Ψυχοσάββατο) θα τελεστεί Εσπερινός μετά θείας Λειτουργίας που θα ξεκινήσει στις 18.30.
Venerdi 21-2-14 si terrà il vespro e la divina liturgia per il Sabato delle anime e si comincia alle ore 18.30.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !