Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

12 giugno 2014

Concelebrazione ortodossa in Bologna 15 Giugno 2014Domenica 15 giugno 2014
LA NOSTRA PARROCCHIA NOSTRA RIMANERÀ CHIUSA
 
Le Parrocchie Ortodosse di:

San Demetrio megalomartire
(Patriarcato di Costantinopoli)

San Basilio il grande
e
Protezione della Madre di Dio
(Patriarcato di Mosca)

San Nicola il taumaturgo
e
San Giovanni il battista
(Patriarcato di Romania)

organizzano per
Domenica 15 giugno 2014
solennità di Tutti i Santi

la FESTA ORTODOSSA

presso il PARCO FESTE
“MAURIZIO CEVENINI”
via Biancolelli – Borgo Panigale – Bologna
 
ore 10 recita delle Ore terza e sesta
ore 10,30 concelebrazione della
                  Divina Liturgia

ore 13 agape fraterna

Tutti i cristiani ortodossi di Bologna e provincia sono invitati.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !