Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

07 giugno 2014

PENTECOSTE 2014 - LUNEDÌ DELLO SPIRITO SANTO‏Sabato 7 giugno 2014 alle 17:30 il Grande Vespro di Pentecoste e alle 19:00 l'Officio della Compieta con la preparazione alla Comunione.
Domenica 8 giugno 2014 (ATTENZIONE CAMBIO DEGLI ORARI DELLE CELEBRAZIONE):
Alle 8:30 il Mattutino.
Alle 9:30 la Divina Liturgia.
Alle 10:30 il Grande Vespro della Genuflessione e l'invocazione dello Spirito Santo.

LUNEDÌ 9 GIUGNO 2014 - DELLO SPIRITO SANTO  (ΤΟΥ ΑΓΊΟΥ ΠΝΈΥΜΑΤΟΣ)
Alle 8:30 il Mattutino.
Alle 9:30 la Divina Liturgia.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !