Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

13 settembre 2014

AVVISO IMPORTANTE PER SETTEMBRE 13 & 14 & RICHIESTA AI NOSTRI LETTORI


Le celebrazioni per la festa della Santa Croce, prossima domenica avrà le seguenti variazioni:

SABATO 13 SETTEMBRE 2014
Santa Veglia per l’Esaltazione della Santa Croce
Alle ore 18:30 Vespro – Mattutino con il rito dell’Esaltazione della Santa Croce – Divina Liturgia (Congedo verse le 21:30).

DOMENICA 14 SETTEMBRE 2014
Non sarà celebrato nessun Officio (il Parroco sarà a Rimini per l’annuale Suffragio dei caduti militari ivi sepolti.
La Chiesa rimanerà aperta dalle ore 10:00 alle ore 11:30

  

Dalla Parrocchia
Il Parroco.

RICHIESTA AI NOSTRI LETTORI:

PER CONTINUARE A RICEVERE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI LE CELEBRAZIONI IN CHIESA, SIETE PREGATI A SCRIVERE A sandemetriobo@gmail.it. IL BLOG NON GARANTISCE LA PUBBLICAZIONE COSTANTE 
CHE RIGUARDA LE CELEBRAZIONI, GIORNI, ORARI E ALTRO.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !