Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

06 settembre 2014

Comunicazioni via email / Ενημέρωση μέσω email

Per ricevere le comunicazioni che riguardano gli uffici presso la chiesa di San Demetrio Megalomartire di Bologna, si prega di scrivere a sandemetriobo@gmail.com.

Buon proseguimento a tutti i nostri amici!
 

Για να λαμβάνετε τις ανακοινώσεις που αφορούν τις ιερές ακολουθίες της εκκλησίας του Αγ. Δημητρίου Μεγαλομάρτυρος Μπολώνιας, παρακαλείστε να γράψετε στο sandemetriobo@gmail.com.

Καλή συνέχεια φίλοι μας!

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !