Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

31 marzo 2011

Χαίρε - Gioisci

Χαίρε, σκηνή του Θεού και Λόγου᾿ χαίρε, Αγία Αγίων μείζων.

Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος᾿ χαίρε, της βασιλείας το απόρθητον τείχος.


Gioisci, tabernacolo del Dio e Verbo; gioisci, o santa che superi il santuario

Gioisi, della Chiesa incrollabile torre; gioisci, dell'Impero inespugnabile baluardo

Η Πλατυτέρα. Από τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Βολωνίας
(απόσπασμα από τον Ακάθιστο Ύμνο - μετάφραση στα ιταλικά από το βιβλίο Ti supplico Vergine Maria εκδόσεις Testimonianza Ortodossa)
(estratto dal Akathistos - traduzione in italiano dal libro Ti supplico Vergine Maria edizioni Testimonianza Ortodossa)

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !