Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

01 aprile 2011

Την Δ' Κυριακή των Νηστειών: Μνήμη του Οσίου Πατρός Ημών Ιωάννου του Συγγραφέως της Κλίμακος (Quarta settimana della Quaresima:San Giovanni Climaco)

 Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην Παλαιστίνη περίπου στα 523. Αφιερώθηκε στην άσκηση από πάρα πολύ νέος. Προεχειρίσθη ηγούμενος στην Μονή του Όρους Σινά. Έγραψε "περί Αρετής" περίπου 30 λόγους ο καθένας εκ των οποίων περιλαμβάνει μία αρετή, και προχωρόντας από την θεωρία στην πράξη, ο άνθρωπος αναβιβάζεται δια βαθμίδων εις το ουράνιο ύψος. Για αυτό και το σύγγραμα ονομάζεται Κλίμαξ των Αρετών. Ο Άγιος απέθανε το 603 εις ηλικία 80 ετών (η πραγματική μνήμη όμως του Αγίου εορτάζεται εις τις 30 Μαρτίου).

Il San Giovanni è nato a Palestina il 523 circa. E diventato monaco da molto giovanne. E stato abate del monastero di Sina. Ha scritto circa 30 omilie sulle Virtù e ciascuna di loro tratta in particolare una virtù. Proseguendo la vita cristiana dalla teoria alla prassi, l'uomo è capace di salire tramite la scala delle virtù verso la gloria celeste. Per questo motivo il suo libro è stato denominato Scala delle Virtù. Il Santo ha dormito il 603 all'età di 80 anni (però la vera data della dormizione del Santo è il 30 Marzo).

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !