Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

04 agosto 2011

secrets-of-rock-les-secrets-de-la-roche

Kythera cave and deep blue seas!


Read more on Natural Digital, a series of 4 posts:

http://naturedigital.blogspot.com/2011/07/secrets-of-rock-les-secrets-de-la-roche.html


http://naturedigital.blogspot.com/2011/07/secrets-of-rockii-ii-les-secrets-de-la.html


http://naturedigital.blogspot.com/2011/07/secrets-of-rockiii-iii-les-secrets-de.html


http://naturedigital.blogspot.com/2011/07/secrets-of-rockiv-iv-les-secrets-de-la.html

1 commento:

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !