Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

15 gennaio 2014

Πρόγραμμα ακολουθιών-Programma degli uffici

Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τῶν ὁσίων αὐτοῦ.


Αύριο  Πεμπτη( 16-01-14) θα τελεστεί ο εσπερινός και η θεία Λειτουργία προς τιμήν της εορτής του Μεγάλου Αντωνίου. Οι ακολουθίες ξεκινούν στις 18.30.
Παρασκευή (17-01-14 ) θα τελεστεί ο όρθρος του Αγίου στις 8 και 30 πρωινή.
Σάββατο ( 18-01-14 ) εορτή των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου πατριαρχών Αλεξανδρείας θα τελεστεί ο όρθρος των Αγίων στις 8 και 30 πρωινή.

Οἱ Ἱερεῖς σου Κύριε ἐνδύσονται δικαιοσύνην καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται

Domani Giovedi (16-01-14) si terrà il Grande Vesrpo e la divina liturgia in onore di San 'Antonio il Grande. Le funzioni cominciano alle 18.30
Venerdi (17-01-14) si terrà il mattutino del Santo alle 8.30
Sabato (18-01-14) si celebrerà il mattutino dei Santi patriarchi  di Alessadria Athanasio e Cirillo alle 8 e 30.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !