Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

28 maggio 2014

Ascensione del Signore (da Arch. D. Papavasileiou)

 
Programma delle celebrazioni della  festa nella nostra Parrocchia:

Mercoledì sera alle 18:00 celebrazione dell'Ora Nona (conclusione del periodo pasquale), segue il Grande Vespro e la Divina Liturgia.

Sabato 31 maggio 2014 celebrazione del Vespro domenicale alle 17:30.

Domenica, festa del Primo Concilio Ecumenico di Nicea, il Mattutino alle 9:00 e la Divina Liturgia alle 10:15. Alla fine segue la Benedizione dell'acqua per l'inizio del mese. 

XPICTOC ANECTH!
p. Dionisios

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !