Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

19 maggio 2014

Programma - Santi Isapostoli Costantino ed Elena (da Arch. D. Papavasileiou)
Carissimi,
Il 21 maggio la Chiesa Ortodossa celebra la memoria dei Santi Isapostoli (=simili agli Apostoli) Costantino l'Imperatore (274-337) e della sua madre l'Augusta Elena (m. 327).
La loro memoria sarà celebrata nella nostra Parrocchia secondo il seguente programma:
Martedì 20 maggio 2014 alle ore 18:30 il Vespro e la Divina Liturgia,l (alla fine della D. Liturgia sarà celebrato il Suffragio - Mνημόσυνο, per i nostri cari parenti che portavano i loro nomi)
Mercoledì 21 maggio 2014 alle ore 8:00 l'Officio di Mezzanotte e segue il Mattutino e i Lodi mattutini.
Buona festa a tutti e un particolare augurio a chi festeggia: Buon Onomastico
XPICTOC ANECTH! 
P. Dionisios

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !