Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

29 aprile 2013

Πρόγραμμα Ακολουθιών της Μ. Τρίτης / Programma dei SS Uffici di Martedì Santo 30/04/2013

Πρωί
Εσπερινός Μετά Προηγιασμένης Θ. Λειτουργίας 08.00-09.30
Mattina
Vespro con Messa dei Doni Presantificati 08.00-09.30

Απόγευμα
Ο Όρθρος της Μ.Τετάρτης (ανάμνηση της αλειψάσης με μύρο τον Κύριο πόρνης γυναικός/Ακολουθία του Νυμφίου) 19.30
Sera
Il mattutino di Mercoledì Santo (Ufficio dello Sposo/Ricordo della donna peccatrice che ha unto il Signore con essenze) 19.30

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !