Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

30 aprile 2013

Πρόγραμμα Ακολουθιών της Μ. Τετάρτης / Programma dei SS Uffici di Mercoledì Santo 01/05/2013

Πρωί
Εσπερινός Μετά Προηγιασμένης Θ. Λειτουργίας 08.00-09.30
Mattina
Vespro con Messa dei Doni Presantificati 08.00-09.30
Απόγευμα
1. Ο Όρθρος της Αγίας και Μ. Πέμπτης (Ανάμνηση του Μυστικού Δείπνου/της Υπερφυούς Προσευχής/της Προδοσίας του Ιούδα)
 2. Ακολουθία του Ιερού Ευχελαίου
(Οι ακολουθίες ξεκινούν στις 19.00)
Sera
1. Il mattutino di Giovedì Santo (Ricordo dell'Ultima Cena/Preghiera di Gesù/Tradimento di Giuda)
2. Sacramento d'Olio Santo
(gli Uffici cominciano alle 19.00)

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !