Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

27 aprile 2013

Πρόγραμμα Ακολουθιών της Κυριακής των Βαΐων / Programma delle SS Uffici della Domenica delle Palme 28/04/2013


Πρωί
Όρθρος στις 9.00
Θεία Λειτουργία στις 10.30

Mattina
Mattutino alle 9.00
Divina Liturgia alle 10.30
Εσπέρας
Ο Όρθρος της Αγίας και Μεγάλης Δευτέρας (Ακολουθία του Νυμφίου) στις 19.30

Sera
Il mattutino di Lunedi Santo (Ufficio dello Sposo) alle 19.30

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !