Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

19 maggio 2013

Ανακοίνωση για αύριο - Comunicazione per domani 20/05/2013


Domani Lunedì 20/05 alle ore 18 si farà il Grande Vespro per la memoria dei Santi Constantino ed Elena seguito dalla Divina Liturgia (questo significa che il mattino di martedì 21/05/2013 non ci sarà la messa).

Αύριο Δευτέρα 20/05 στις 18 θα τελεστεί ο Μ.Εσπερινός προς τιμήν των Αγ. Ισαποστόλων Κων/νου και Ελένης και στην συνέχεια θα τελεστεί η Θ. Λειτουργία (αυτό σημαίνει ότι το πρωί της 21ης Μαίου δεν θα έχουμε Θ. Λειτουργία).


Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !