Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

03 maggio 2013

Πρόγραμμα Ακολουθιών του Μ. Σαββάτου / Programma dei SS Uffici di Sabato Santo 04/05/2013


Πρωί
Ο Εσπερινός του Μ. Σαββάτου μετά Θ. Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου 09.00
Mattina
Il Vespro di Sabato Santo con la Divina Liturgia di San Basilio 09.00

(Το Μεγάλο Σάββατο πρωινές ώρες θα δημοσιευθεί το πρόγραμμα της Ακολουθίας της Αναστάσεως / Il Sabato Santo in mattinata verrà pubblicato il programma della Celebrazione di Grande Domenica di Pasqua della Resurrezione)

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !