Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

04 maggio 2013

Πρόγραμμα της Ακολουθίας της Αναστάσεως / Programma della Santa Pasqua (Resurrezione del Signore 04.05.& 05.05.2013


Σάββατο βράδυ
Η Ακολουθία της Πανιχίδος στις 22.30
Έξοδος και Λιτανεία της Αναστάσεως στις 23.45
Η Ακολουθία της Αναστάσεως στις 00.00 
Ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θ. Λειτουργία της Αναστάσεως (Ιερού Χρυσοστόμου) στις 00.15

Sabato sera
Panichida e Ufficio della Mezzanotte 22.30
Litania della Resurrezione 23.45
Ufficio della Resurrezione (davanti alla Chiesa) 00:00
Ritorno alla chiesa e Divina Liturgia Pasquale di San Giovanni Crisostomo 00.15
 

1 commento:

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !