Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

01 maggio 2013

Πρόγραμμα Ακολουθιών της Μ. Πέμπτης / Programma dei SS Uffici di Giovedì Santo 02/05/2013


Πρωί
Εσπερινός μετά Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου 09.15
Mattina
Vespro con la Divina Lituria di San Basilio 09.15Εσπέρας
Η Ακολουθία των Αγίων Παθών (Όρθρος της Μ. Παρασκευής) άρχεται στις 19.00
Sera
La Via Crucis (il mattutino di Venerdì Santo) comincia alle 19.00


Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !