Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

10 novembre 2013

Κήρυξ ὡς ἀληθῶς, τῆς θείας βασιλείας, ἐγένου Χρυσολόγε, βοῶν· Μετανοεῖτε, βυθίζων τὴν ἀπόγνωσιν.
Επί τη ευκαιρία της εορτής του Ιερού Χρυσοστόμου θα τελεστει την Τρίτη 12-11-2013 στις 18.30 Εσπερινός μετά θείας Λειτουργίας.
Τήν Τετάρτη 13-11-2013 θα τελεστεί στις 8.30 ο όρθρος του Αγίου.

Martedi 12-11-2013 alle ore 18.30 si terrà Il Grande Vespro e la Divina Litourgia per la festa di San Giovanni Chrisostomo (Bocca d'oro).
Mercoledi 13-11-2013 alle ore 8.30 si terrà il Mattutino del Santo.ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ:
ΑΠΑΡΧΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΟΤΕ ΤΗΣ ΕΞΩ ΕΥΡΕΘΕΙΣ ΕΥΤΡΟΠΙΟΣ ΑΠΕΣΠΑΣΘΗ (πρὸς Εὐτρόπιον β)


Ἡδὺς μὲν λειμὼν καὶ παρὰδεισος, πολὺ δὲ ἡδύτερον τῶν θείων Γραφῶν ἡ ἀνάγνωσις. Ἐκεῖ μὲν γάρ ἐστιν ἄνθη μαραινόμενα, ἐνταῦθα δὲ νοήματα ἀκμάζοντα· ἐκεῖ ζέφυρος πνέων, ἐνταῦθα δὲ Πνεύματος αὔρα· ἐκεῖ ἄκανθαι αἱ τειχίζουσαι, ἐνταῦθα δὲ πρόνοια Θεοῦ ἡ ἀσφαλιζομένη· ἐκεῖ τέττιγες ᾄδοντες, ἐνταῦθα δὲ προφῆται κελαδοῦντες· ἐκεῖ τέρψις ἀπὸ τῆς ὄψεως, ἐνταῦθα δὲ ὠφέλεια ἀπὸ τῆς ἀναγνώσεως. Ὁ παράδεισος ἐν ἑνὶ χωρίῳ, αἱ δὲ Γραφαὶ πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης· ὁ παράδεισος δουλεύει καιρῶν ἀνάγκαις, αἱ δὲ Γραφαὶ καὶ ἐν χειμῶνι καὶ ἐν θέρει κομῶσι τοῖς φύλλοις, βρίθουσι τοῖς καρποῖς. Προσέχωμεν τοίνυν τῇ τῶν Γραφῶν ἀναγνώσει· ἐὰν γὰρ τῇ Γραφῇ προσέχῃς, ἐκβάλλει σου τὴν ἀθυμίαν, φυτεύει σου τὴν ἡδονὴν, ἀναιρεῖ τὴν κακίαν, ριζοῖ τὴν ἀρετήν, οὐκ ἀφίησιν ἐν θορύβῳ πραγμάτων τὰ τῶν κλυδωνιζομένων πάσχειν. Ἡ θάλασσα μαίνεται, σὺ δὲ μετὰ γαλήνης πλέεις· ἔχεις γὰρ κυβερνήτην τῶν Γραφῶν τὴν ἀνάγνωσιν τοῦτο γὰρ τὸ σχοινίον οὐ διαρρήγνυσι τῶν πραγμάτων ὁ πειρασμός.
Μεταγραφή:
Ευχάριστο είναι το λιβάδι και ο κήπος, αλλά πολύ πιο ευχάριστη είναι η ανάγνωση των θείων Γραφών. Γιατί εκεί υπάρχουν άνθη που μαραίνονται, ενώ εδώ νοήματα που πάντοτε είναι ακμαία. Εκεί ζέφυρος που φυσάει, ενώ εδώ η αύρα του (Αγίου) Πνεύματος. Εκεί τα αγκάθια που περιτειχίζουν, ενώ εδώ η πρόνοια του Θεού που ασφαλίζει. Εκεί τζιτζίκια που τραγουδούν, ενώ εδώ οι προφήτες που κελαηδούν. Εκεί τέρψη από την εμφάνιση, ενώ εδώ ωφέλεια από την ανάγνωση. Ο κήπος (βρίσκεται) σε ένα τόπο, ενώ οι Γραφές σε όλα τα μέρη της οικουμένης. Ο κήπος υποτάσσεται στις ανάγκες των καιρών, ενώ οι Γραφές και μέσα στο χειμώνα και μέσα στο καλοκαίρι έχουν πολλά φύλλα και είναι γεμάτες καρπούς. Ας προσέχουμε λοιπόν στην ανάγνωση των Γραφών, γιατί εάν προσέχεις στην Γραφή σου εκβάλλει την λύπη, σου φυτεύει την ευχαρίστηση, αναιρεί την κακία, ριζώνει την αρετή, δεν αφήνει μέσα στην αναταραχή των πραγμάτων να παθαίνεις όπως οι ναυτικοί στην τρικυμία. Η θάλασσα μαίνεται, αλλά εσύ πλέεις με γαλήνη, γιατί έχεις κυβερνήτη την ανάγνωση των Γραφών, επειδή αυτό το σκοινί δεν το σπάζει η δοκιμασία των περιστάσεων. (Πηγή http://users.otenet.gr/~gmcr/bible/Anagnosi.htm)

'Ενα απόσπασμα απο ομιλία του Αγίου για το πως πρέπει να μελετουμε τις Γραφές. Ακόμα και από αυτό το μικρό απόσπασμα φαίνεται ο φοβερός του λόγος που δεν είναι απλά ρητορική αλλά πνοή.
Αν έχει καποιος μελετήσει λίγο τον Μέγα Χρυσόστομο θα καταλάβει ότι ο λαμπρός αυτός ρήτορας και δικηγόρος φαίνεται ενήμερος όλων των λεπτομερειών της ζωής. Δεν είναι μόνο πνευματικός ποιμένας της Εκκλησίας αλλά και άνθρωπος της κοινωνίας είτε αυτή λέγεται αστική ,αγροτική ή ακόμα και ναυτική. Τον θαυμάζουμε όταν τον βλέπουμε να κατέχει τα μυστικά της φρασεολογίας των θαλασσόλυκων - ναι!!! - του γυναικείου κομμωτηρίου και του γυναικείου καλλωπισμού, των γεωργών των εμπόρων. Ξέρει πως οδηγούν οι πιλότοι τα πλοία, πως οργώνουν οι γεωργοί πώς χρησιμοποιούν οι γυναίκες το make up και πως κανουν peeling, πως κυνηγούν το κέρδος οι έμποροι  και πως μεταβάλονται οι τιμές στην αγορά. Ως δικηγόρος γνωρίζει καλά την "piazza". Παρά ταύτα είναι άδολος, αγνός, αδιάφθορος και ευγενικός. Για αυτό ξέρει να μιλήσει και στον μεγαλύτερο ρήτορα αλλά και στον ποιόν απλό ακροατή.
Τά πάντα για τον Ιωάννη είναι ερμηνεία των τεμαχίων της Αγίας Γραφής. Είναι όμως δικηγόρος. Δεν είναι στοχαστής και δεν τον ενδιαφέρουν και τα πεφιλοσοφημένα θεολόγηματα. Γιά τον Χρυσόστομο η Αγία Γραφή είναι σαν μια δικογραφία και το μόνο που κάνει είναι είναι να αποδεικνύει αυτά που πρέπει να αποδείξει έτσι ώστε να λάμψει η αλήθεια. Έτσι δικαίως γράφει ο υμνωδός:
Μύσας ὁ χρυσοῦς Ἰωάννης τὸ στόμα,
Ἀφῆκεν ἡμῖν ἄλλο τὰς βίβλους στόμα.
Ἀμφὶ τρίτην δεκάτην σίγησεν χρύσεα χείλη. 
Ταῖς τοῦ Χρυσορρήμονος πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !