Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

20 luglio 2011

la lacrime rosse di Cipro - anniversario della invasione della Turchia a Cipro 1974

Con lacrime negli occhi cosa possiamo dire o scrivere per questa giornata ? Niente. Dio ha un piano per tutte le anime di questo mondo. Sia per quelli che governano che per quelli che subiscono.

Με δάκρυα στα μάτια τι μπορούμε να πούμε ή να γράψουμε τέτοια μέρα σαν την σημερινή? Τίποτα. Ο Θεός έχει το σχέδιο του για όλες τις ψυχές του κόσμου αυτού. Και για τους κυβερνώντες και για αυτούς που υποκύπτουν.

2 commenti:

  1. προκαλεί λέει ο Ερντογκάν..

    RispondiElimina
  2. Καλή λευτεριά στ΄ἀδέλφια. Ἀλλά νά μήν ξεχνᾶμε, ὅτι αὐτή ἔρχεται μόνο μέ ἀγῶνα.

    RispondiElimina

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !