Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

25 luglio 2011

Αγία Παρασκευή. Santa Paraskeva (26 Ιουλίου / Luglio)

Αγία Παρασκευή
Santa Paraskeva

photo vatopedi.wordpress

Η αγία οσιομάρτυς Παρασκευή καταγόταν από την Ρώμη, οι δε γονείς της Αγάθων και Πολιτεία ήταν χριστιανοί. Επειδή όμως ήταν άτεκνοι παρακαλούσαν τον Θεό να τούς χαρίσει ένα παιδί. Πράγματι ο Θεός τους άκουσε και τους χάρισε ένα παιδί. Και επειδή όταν γεννήθηκε ήταν η έκτη ημέρα της εβδομάδος, την ονόμασαν Παρασκευή και από μικρή την αφιέρωσαν στον Θεό. Η Παρασκευή, έλαβε την χριστιανική μόρφωση από την μητέρα της και μάλιστα μελετούσε συνέχεια τα ιερά γράμματα και προσευχόταν πολλές ώρες στην εκκλησία. Μετά τον θάνατο των δικών της μοίρασε όλα της τα υπάρχοντα στους φτωχούς και έγινε μοναχή. Έμεινε εκεί αρκετό χρονικό διάστημα και μετά λαμβάνοντας την ευχή της ηγουμένης βγήκε έξω στον κόσμο και κήρυττε τον Χριστό προσελκύοντας πολύ κόσμο στον χριστιανισμό. Για όλα οδηγήθηκε στον βασιλιά Αντωνίνο ο οποίος θαμπωμένος από την ομορφιά της και την σύνεσή της προσπάθησε να την πείσει να θυσιάσει στα είδωλα και θα της έδινε ότι ήθελε. Η αγία όμως αρνήθηκε και τότε διέταξε να αρχίσουν τα βασανιστήρια. Μάλιστα την έβαλαν μέσα σε ένα θερμασμένο λέβητα γεμάτο πίσσα και λάδι. Μόλις έγινε αυτό η αγία φαινόταν να δροσίζεται μέσα σ` αυτό και ο Αντωνίνος εξοργισμένος έδωσε εντολή να θανατωθεί, περνώντας και αυτή στην μεγάλη χορεία των μαρτύρων της εκκλησίας μας.


Santa Paraskeva è una martire del II secolo perseguitata durante il regno dell’imperatore Antonino Pio (131-161). Paraskeva nacque a Roma sotto l’imperatore Adriano, era figlia di genitori molto ricchi, ma anche molto cristiani e pii; alla loro morte la Santa vendette tutti i beni che aveva ereditato, distribuì il ricavato ai poveri e si ritirò in un monastero femminile della città; dopo un certo periodo abbandonò il monastero per dedicarsi alla predicazione pubblica della dottrina cristiana (tra l’altro la predicazione femminile del Vangelo era contraria al divieto fatto da S. Paolo), ma fu denunciata da alcuni giudei come ostile alla religione ufficiale e l’imperatore Antonino Pio tentò di farla apostatare. La Santa sarebbe stata sottoposta a numerose e terribili torture dalle quali sarebbe uscita senza danni, tanto che molti pagani, vedendo questi prodigi, si convertirono. Non sapendo più cosa fare, l’imperatore fa preparare un pentolone pieno d’olio e di pece bollente e vi fa immergere la santa, ma ella getta con le proprie mani uno spruzzo del liquido bollente sul viso dell’imperatore che rimane accecato, ma grazie alle preghiere di Paraskeva Antonino riacquista la vista, si converte e lei lo battezza. Santa Paraskeva romana viene commemorata il 26 luglio e nell’Italia meridionale è conosciuta con il nome di S. Veneranda.

(testo italiano trovato qui http://www.tesionline.com/intl/preview.jsp?idt=17877)


Ἀπολυτίκιο. Ἦχος α’
Apolytikio. Tonalità Prima


Τὴν σπουδήν σου τῇ κλήσει κατάλληλον, ἐργασάμενη φερώνυμε, τὴν ὁμώνυμόν σου πίστιν, εἰς κατοικίαν κεκλήρωσαι, Παρασκευὴ Ἀθληφόρε· ὅθεν προχέεις ἰάματα, καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Το προσκύνημα της Αγ.Παρασκευης στα Τέμπη
Santa Parasκeva a Tembi (Tessaglia, Grecia)

photo http://synodikimoni.blogspot.comΟ Θεός να αναπαύσει τις ψυχούλες των 21 παιδιών της τραγωδίας στα Τέμπη το 2003.
Una preghiera per il riposo delle anime dei 21 ragazzi che hanno perso la loro vita a Tembi nel 2003.
Αμήν.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !