Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

05 novembre 2011

annuncio ai nostri lettori - ανακοίνωση στους αναγνώστες μας

Cari lettori,
vi comunichiamo che, per motivi di mancanza di tempo, il blog tornerà solo quando ci saranno delle comunicazioni dalla nostra parocchia. Nel frattempo ce si sono persone che vorrebbero scrivere o tradurre per il blog articoli che riguardano il turismo nella nostra regione, o testi di natura diversa possono tranquillamente inviarci un'email.

Αγαπητοί αναγνώστες,
Λόγω πίεσης χρόνου, το ιστολόγιο θα επιστρέψει κοντά σας μόνο όταν θα υπάρχουν νέα από την ενορία μας. Εν τω μεταξύ, αν υπάρχουν άτομα που θα ήθελαν να γράψουν ή να μεταφράσουν άρθρα για το ιστολόγιο που να αφορούν τον τουρισμό στην περιοχή μας, ή κείμενα άλλου είδους μπορούν άνετα να μας στείλουν email.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !