Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

22 novembre 2011

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ἐπίσκοπος Ἀκραγαντίνων / San Gregorio vescovo di Agrigento (23 Νοεμβρίου / Novembre)Ἅγιος Γρηγόριος ἐπίσκοπος Ἀκραγαντίνων γεννήθηκε στὸν Ἀκράγαντα τῆς Σικελίας ἀπὸ εὐσεβεῖς καὶ εὔπορους γονεῖς, τὸ Χαρίτωνα καὶ τὴ Θεοδότη. Βαπτίστηκε ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο Ποταμίωνα, ὁποῖος τὸν ἀνέθρεψε, τὸν μόρφωσε καὶ τὸν κατάταξε στὶς τάξεις τοῦ Ἱεροῦ κλήρου, στὰ χρόνια του βασιλιᾶ Ἰουστινιανοῦ τοῦ Ρινότμητου (685-695). Δεκαοκτὼ χρονῶν πῆγε γιὰ προσκύνημα στοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ ἐκεῖ χειροτονήθηκε Διάκονος ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο Ἱεροσολύμων Μακάριο. Κατόπιν ἐπανῆλθε στὸ Βυζάντιο καὶ ἀπὸ 'κεῖ στὴ Ρώμη, ὅπου γιὰ τὶς μεγάλες του ἀρετὲς καὶ τὴ μεγάλη του μόρφωση ἔγινε Ἐπίσκοπος  Ἀκραγαντίνων. Στὴν ἐπισκοπὴ αὐτή, βρῆκε σφοδροὺς κατηγόρους δύο κληρικούς, τὸν Σαβίνο καὶ τὸν Κρισκέντιο, πού τὸν συκοφάντησαν γιὰ μοιχεία. Μὲ θαυματουργικὸ τρόπο ὁ Θεός τοὺς ντροπίασε καὶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος παρέλαβε πάλι τὴν Ἐκκλησία μετὰ ἀπὸ διετῆ φυλάκιση καὶ ἀργία. Στὴ συνέχεια ἔκανε καὶ ἄλλα θαύματα. Ἀπεβίωσε εἰρηνικὰ σὲ βαθιὰ γεράματα τὸ 690 μ.Χ. Σώζονται 10 ἐπεξηγηματικοί λόγοι του στὸν Ἐκκλησιαστή.
 
Ἀπολυτίκιο. Ἦχος α'. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Γρηγορῶν ἐκ σπάργανων φερωνύμως Γρηγόριε, ἐν τοῖς δικαιώμασι Πάτερ τοῦ τῶν ὅλων δεσπόζοντος, ἐπλήσθης οὐρανίων δωρεῶν, ὡς γρήγορος ποιμὴν τῶν εὐσεβῶν διὰ τοῦτο πρὸς λειμώνας ἀειθαλεῖς, Ἰθύνεις τοὺς βοώντας σοὶ δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἔνεργουντι διό σου, πάσιν ἰάματα.

Gregorio vescovo di Agrigento (23 Novembre)

Gregorio, vescovo di Agrigento, va considerato come l’ultimo rappresentante della letteratura classica e, insieme, della letteratura patristica antica.
Nato ad Akragas (per Pindaro, la più bella città del mondo, fondata nel 581 a.C. da dori-cretesi), attorno al 676 si stabilì a Gerusalemme, dove fu ordinato diacono. Proseguendo gli studi di retorica attica, grammatica, filosofia e astronomia, si spostò ad Antiochia e poi a Costantinopoli, per rappresentare il vescovo di Costantia di Cipro al 6° Concilio Ecumenico (680). Eletto vescovo della città natale, Gregorio vi incontra non poche difficoltà a causa degli eretici; nel 692 si reca nella Nuova Roma per lavorare con l’imperatore Giustiniano II ai decreti del Concilio Quintosesto. I canoni di questo concilio tentano di riportare la cristianità occidentale all’ortodossia della tradizione liturgica e disciplinare, e Gregorio forse conosceva più di ogni altro vescovo le eresie serpeggianti in occidente: Agrigento infatti era una città portuale e commerciale di primaria importanza per tutto il bacino del Mediterraneo.
I dati storici che emergono dalla Vita del santo non corrispondono purtroppo a quelli che si possono leggere nei comuni dizionari di patristica o nelle enciclopedie: dopo il 16° secolo ( e in particolare nel 1791’ a opera di S.A. Morcelli) la Vita (sintesi nel Sinassario) nelle edizioni occidentali è stata manipolata (cambiando dati e nomi di imperatori e patriarchi).

Maggiori informazioni sulla vita del santo, e di altri santi italo-greci, nel libro:
Ombre della storia, Santi dell’Italia ortodossa di Antonio monaco, edizioni Asterios Trieste

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !