Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

07 novembre 2011

commenti .......σχόλια....

Απολογούμαστε για την...... εξαφάνιση των σχολίων. Λόγω έλλειψης χρόνου δεν θα είναι πια δυνατόν να αφήσετε σχόλια. Υπάρχει μόνο το email σαν μορφή επικοινωνίας.

Ci scusiamo per aver fatto....... sparire i commenti. Causa mancanza di tempo non sarà più possibile lasciare un commento. Per comunicare con noi potete inviare email.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !